גזזת-העמותה לאיתור נפגעי גזזת

 


העמותה לאיתור נפגעי גזזת

העמותה לאיתור נפגעי גזזת וההקרנות נגד מחלת הגזזת הוקמה במטרה לסייע לנפגעי ההקרנות נגד מחלת הגזזת או לשאריהם לקבל פיצוי כספי הולם מהמדינה על הנזקים שנגרמו להם כתוצאה מטיפולי ההקרנות.

גזזת היא מחלת עור מדבקת מאוד הנגרמת כתוצאה מהתפשטות פטרייה על הקרקפת, ומועברת על ידי מגע ישיר. בשנות ה-40 וה-50 חלו רבים מהעולים שהגיעו ארצה בגזזת. מחשש להתפרצות מגפה, טופלו חולים אלה בעיקר באמצעות הקרנות רנטגן, שגרמו מאוחר יותר לנזקים פיזיים שונים, למקרי סרטן רבים באזור הראש והצוואר או להתפתחות גידולים שפירים. בשנת 1974 פרסם פרופסור ברוך מודן מחקר בו הוכיח, כי קיים קשר סיבתי בין ההקרנות ובין התפתחות גידולים סרטניים באזור הראש והצוואר. להיחשף כתוצאה מהקרנות.

החוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד-1994

בשנת 1994 נחקק החוק לפיצוי נפגעי גזזת. לפי חוק זה, זכאים נפגעי גזזת שעברו הקרנות נגד מחלת הגזזת, בין השנים 1946 ל-1960, במדינת ישראל או בארצות המוצא לצורך עלייתם ארצה לפיצוי בגין הנזקים שנגרמו להם. בחוק לפיצוי נפגעי גזזת ובתקנותיו מופיע פירוט של הנזקים בגינם זכאים הנפגעים לפיצוי מהמדינה, כאשר נטל ההוכחה לזכאות מוטל על נפגעי גזזת – התובעים.

הגשת תביעה בהתאם לחוק נפגעי גזזת

לפי החוק לפיצוי נפגעי גזזת, רשאי כל נפגע להגיש תביעה לקבלת פיצויים למשרד הבריאות. במשרד הבריאות ישנן רשימות של כ-23,000 מוקרני גזזת שטופלו בעבר באמצעות הקרנות. בנוסף לכך, במשרד פועלת ועדה מיוחדת הבוחנת את זכאותם של נפגעי גזזת לפיצויים גם אם אינם מופיעים ברשימות. כל תובע שתביעתו לפיצוי הוגשה בהתאם לחוק לפיצוי נפגעי גזזת מוזמן להבדק ע"י רופאי וועדת המומחים אשר תפקידם לקבוע אם תובע אכן עבר בשנים הרלוונטיות הקרנות נגד מחלת הגזזת לצורך עלייתו למדינת ישראל או במדינת ישראל. אם שמו של התובע מופיע ברשימות הקיימות במשרד הבריאות או אם וועדת המומחים קבעה כי התובע אכן עבר הקרנות נגד מחלת הגזזת בשנים הרלוונטיות, יוזמן התובע עפ"י החוק לפיצוי נפגעי גזזת להופיע גם בפני וועדה רפואית אשר תקבע עפ"י החוק ותקנותיו מה הם הליקויים הרפואיים מהם הוא סובל, ובהתאם לכך, נקבעים גם הסדרי הפיצוי.

הסדרי פיצויים עבור נפגעי גזזת

לפי החוק, זכאים נפגעי ההקרנות נגד מחלת הגזזת לתשלום פיצויים ממדינת ישראל בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו להם לאחר בדיקה של ועדה רפואית מיוחדת. בהתאם לחוק, זכאים נפגעי גזזת לפיצוי כספי חד פעמי בגין הליקויים שנגרמו להם כתוצאה מההקרנות ואם נקבעו להם יותר מ-40% ליקוי, זכאי התובע גם לקצבה חודשית לאורך כל שנות חייו בסכום משתנה, ביחס ישיר לאחוזי הנכות שנקבעו לו.

פיצוי כספי לשארי נפגעי גזזת

בני זוגם של נפגעי גזזת שנפטרו כתוצאה מהליקויים שנגרמו להם בשל ההקרנות נגד מחלת הגזזת זכאים לפיצוי כספי חד פעמי, אם לא נישאו בשנית. ילדים שטרם מלאו להם 18 שנים בעת פטירתם של נפגעי ההקרנות נגד מחלת הגזזת, זכאים לפיצוי במקרה ובן הזוג של נפגעי ההקרנות נגד מחלת הגזזת נישא בשנית או הלך לעולמו. פירוט גובה הפיצויים מופיע "בהסבר לחוק". היועץ המשפטי של "העמותה לאיתור נפגעי גזזת", עו"ד אברי רב-הון מתמחה בהגשת תביעות לפיצוי נפגעי גזזת, ויש לו ניסיון של שנים רבות בתחום. לקבלת מידע נוסף בנושא הפיצויים ניתן לפנות אליו ישירות.

 

 

שם
טלפון
אי-מייל

נפגעי גזזת | מטרות העמותה | צור קשר

© כל הזכויות שמורות לעמותה לאיתור נפגעי ההקרנות נגד מחלת הגזזת 
מס' עמותה: 58-052-716-6 

קידום ע"י Seo Creative