גזזת-העמותה לאיתור נפגעי גזזת
שאלות ותשובות בנושא קבלת פיצויים לנפגעי ההקרנות נגד מחלת הגזזת או לשאריהם


שאלה:

אבי נפטר בשנת 2004 מגידול סרטני בראש.

בעודו בחיים, הוכר כנפגע גזזת וקיבל פיצוי כספי וקצבה חודשית.

האם מגיע לי פיצוי כל שהוא?

תשובה:

על פי חוק הגזזת ניתן לקבל מענק שאירים חד פעמי אם מתקיימים התנאים הבאים:

א. מותו של האדם הינו כתוצאה ישירה ממחלה הרשומה בחוק הגזזת.

ב. מגיש/ת הבקשה הוא/ היא בן/ בת הזוג של הנפטר/ת שלא נישא/ה מחדש לאחר מות הנפגע/ת, ו/או בן/בת של הנפטר שהיה/תה בעת הפטירה מתחת לגיל 18 שנה, או במהלך שירות בצה"ל.

  


שאלה:

האם אני יכול לקבוע אם לקבל פיצוי חד – פעמי או להמיר לקצבה חודשית?

תשובה:

פיצוי חד פעמי ניתן לכל נפגע/ת גזזת שאושרו לו/ה אחוזי ליקוי ובהתאם למדרג הקבוע בחוק . אם לנפגע/ת אושרו מעל40% ליקוי – יהיה/תהיה זכאי/ת גם לקצבה חודשית , וזאת בנוסף לפיצוי החד פעמי .

  


 

שאלה:

אמי נפטרה מסרטן בראש כאשר הייתי כבת שנה.

דודי, אחיהּ, סיפר לי שבילדותם קיבלו יחד טיפול בהקרנות נגד מחלת הגזזת.

מה עליי לעשות על מנת שאוכל לקבל מענק שאירים ?

תשובה:

על פי חוק הגזזת ניתן לקבל מענק שאירים (חד פעמי) במידה ומתקיימים

התנאים הבאים:

א. אישור מוועדת המומחים כי אמך טופלה בהקרנות נגד מחלת הגזזת כמשמעותו בחוק.

ב. האֵם נפטרה כתוצאה ישירה ממחלה הרשומה בחוק הגזזת.

ג.בעת פטירתה של האם היית מתחת לגיל 18 או במהלך שירות בצה"ל.

פעולות שעלייך לעשות על מנת לקבל מענק שאירים:

1. עלייך להגיש את מסמכי התביעה ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגורייך בצרוף צילום

תעודת הזהות שלך, מסמכים רפואיים על מחלת האם (סיכומי אשפוזים, תוצאות בדיקות),

הודעת פטירה ותעודת פטירה .

2. לשכת הבריאות תעביר את המסמכים למרכז הלאומי לפיצוי נפגעי הגזזת בתל השומר.

3. לאחר מכן תוזמני לוועדת מומחים האמורה לקבוע אם אמך תוכר כנפגעת גזזת על-פי מכלול

הנתונים שיוצגו בפניה, ביניהם גם עדות שימסור אחי - האם בפני הוועדה.

4. לאחר שהוועדה תקבע שאכן אמך קיבלה טיפול בהקרנות נגד מחלת הגזזת כמשמעותן בחוק,

יתקיים דיון ללא נוכחותך בפני וועדה רפואית שאמורה לקבוע אם המחלה ממנה נפטרה

אימך- רשומה בחוק הגזזת, ונגרמה כתוצאה מההקרנות שקיבלה נגד מחלת הגזזת.

5. במידה והחלטת הוועדה תהיה חיובית, תקבלי את המענק המגיע לך .


 

נפגעי גזזת | מטרות העמותה | צור קשר

© כל הזכויות שמורות לעמותה לאיתור נפגעי ההקרנות נגד מחלת הגזזת 
מס' עמותה: 58-052-716-6 

קידום ע"י Seo Creative