גזזת-העמותה לאיתור נפגעי גזזת


זכאות לפיצויים לפי חוק לפיצוי נפגעי גזזת


לפי החוק לפיצוי נפגעי גזזת, שנחקק בשנת 1994, זכאי לפיצוי כל מי שעבר הקרנות נגד מחלת הגזזת במדינת ישראל או בארץ מוצאו לצורך עלייתו לארץ ישראל, בין השנים 1946 ועד 1960, בגין נזקים שנגרמו לו כתוצאה מהטיפול. אדם שעבר הקרנות אך לא נגרמו לו כל נזקים פיזיים המפורטים בחוק או בתקנות, איננו זכאי לפיצוי ממדינת ישראל. במקרים מסוימים זכאים גם שאריהם של נפגעי גזזת לפיצוי בהתאם ללשון החוק.

נפגעי ההקרנות נגד מחלת הגזזת – רשימת מחלות

רשימת המחלות, המופיעה בחוק לפיצוי נפגעי גזזת, שבגינה זכאים הנפגעים לפיצוי, כוללת בין השאר: גידולים במוח, כדוגמת: גידולים באזור בלוטת האצטרובל, גליומה (Glioma), לימפומה במערכת העצבים המרכזית, נוירומה אקוסטית (Acoustic Neuroma) ומנינגיומה (Meningioma); גידולים בגולגולת; גידולים בבלוטות הרוק; סרטן הדם (Leukemia); גידולי מוח שפירים; התקרחות כתוצאה מהצטלקות העור; גידולי עור באזורי הראש והצוואר, כדוגמת: מלנומה (Malignant Melanona), קרצינומה של תאי קשקש (Squamous carcinoma) וקרצינומה של תאי בסיס (Basal carcinoma); וגידולים בבלוטת התריס, כדוגמת: גידול מדולרי (Medullary), פוליקולרי (Follicular) ואנאפלסטי (Anaplastic).

נפגעי ההקרנות נגד מחלת הגזזת – גובה הפיצויים

גובה הפיצויים אותם משלמת המדינה עבור נפגעי ההקרנות נגד מחלת הגזזת, שתביעתם נמצאה מוצדקת, תלוי באחוז הליקוי שנקבע להם על ידי ועדה רפואית מיוחדת. נפגעי גזזת ששיעור הנכות הצמיתה שהוועדה הרפואית קבעה להם נע בין 5 אחוזים ל-39 אחוזים זכאים לפיצוי חד פעמי בגובה של כ-1,480 ש"ח כפול כל אחוז נכות צמיתה שנקבעה בעניינם. נפגעי גזזת ששיעור הנכות שנקבע להם נע בין 40 אחוזים ל-74 אחוזים זכאים לקבלת פיצוי חד פעמי בגובה של כ-85,000 ש"ח. נפגעי גזזת שהוועדה הרפואית הכירה בהם כנכים לצמיתות בשיעור של לפחות 75 אחוזים, זכאים לפי החוק לפיצוי חד פעמי בגובה של כ- 170,000 ש"ח. בנוסף לפיצויים אלה, זכאים נפגעי גזזת ששיעור נכותם הצמיתה הוא לפחות40 אחוזים, לקצבה חודשית קבועה למשך כל חייהם בסכום משתנה, הנקבע בהתאם לשיעור הנכות. סכומי פיצוי אלה נעים בין כ-800 ש"ח לחודש ( עבור 40% ליקוי) לכ-2,000 ש"ח לחודש ( עבור 100% ליקוי).

נפגעי ההקרנות נגד מחלת הגזזת – הגשת תביעה

לפי החוק, זכאים נפגעי ההקרנות נגד מחלת הגזזת לתשלום פיצויים ממדינת ישראל בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו להם לאחר בדיקה של ועדה רפואית מיוחדת. בהתאם לחוק, זכאים נפגעי גזזת לפיצוי כספי חד פעמי בגין הליקויים שנגרמו להם כתוצאה מההקרנות ואם נקבעו להם יותר מ-40% ליקוי, זכאי התובע גם לקצבה חודשית לאורך כל שנות חייו בסכום משתנה, ביחס ישיר לאחוזי הנכות שנקבעו לו.

 


פיצוי כספי לשארי נפגעי גזזת

תביעה לקבלת פיצויים ניתן להגיש, לפי החוק לפיצוי נפגעי גזזת, למשרד הבריאות. לרשות משרד הבריאות עומדת רשימת שמות חלקית של נפגעי גזזת שטופלו בעבר באמצעות הקרנות, והוועדות המיוחדת לקביעת זכאות לנכות פועלת עפ"י החוק שנחקק בשנת 1994.תפקידה של "וועדת המומחים" אשר הוקמה עפ"י החוק, לקבוע אם התובע אכן עבר הקרנות נגד מחלת הגזזת בשנים הרלוונטיות, במדינת ישראל או בארצות המוצא לצורך עלייתו ארצה. תובעים אשר וועדת המומחים אישרה כי אכן הם עברו הקרנות נגד מחלת הגזזת, או תובעים ששמם מופיע בין 23,000 הנפגעים אשר שמם נמצא בארכיוני משרד הבריאות, יופנו לבדיקה רפואית בפני הוועדה הרפואית אשר תפקידה לקבוע את אחוזי הליקוי שנגרמו לתובע כתוצאה מההקרנות אותן עבר נגד מחלת הגזזת. תובע אשר הוועדה הרפואית קבעה כי לא לקה באחד הליקויים הפיזיים המופיעים בחוק, או בתקנותיו,לא יקבל כל פיצוי כספי. על החלטת הוועדה הרפואית ניתן לערער בפני וועדה רפואית לערערים.

לקבלת מידע נוסף בנושא הזכאות לפיצוי לפי החוק לפיצוי נפגעי גזזת ניתן לפנות ליועצה המשפטי של העמותה לאיתור נפגעי ההקרנות נגד מחלת הגזזת, עו"ד אברי רב-הון, המתמחה בתביעות אלה.

נפגעי גזזת | מטרות העמותה | צור קשר

© כל הזכויות שמורות לעמותה לאיתור נפגעי ההקרנות נגד מחלת הגזזת 
מס' עמותה: 58-052-716-6 

קידום ע"י Seo Creative